free web stats

7 Jaar in Roemenie

Trek uit je huis en laat alles los,
Ik heb iets moois voor jou.
Je hoeft niet alleen op reis te gaan,
Want Ik God blijf je trouw.
Trek uit je huis en laat alles los,
Ik heb iets moois voor jou.
Je hoeft niet alleen op reis te gaan,
Want Ik God blijf je trouw.

2001 14 maart 2008

Ja mensen dit refrein stond op onze verhuiskaart 7 jaar geleden. En wat is het waar geworden. Wat Hebben we deze woorden en Gods trouw bewaarheid zien worden. En daarom wil ik deze brief gewoon eens een dank en loflied aan Hem laten wezen.

Trek uit je huis en laat alles los:
Ja we zijn gegaan, niet wetend wat onze toekomst zal brengen in dat onbekende land en plaatsje Salard. De vrachtwagen werd gelost, het werk gestart op het land, en we zagen wel verder dachten we.
Alles loslatend in Nederland en hier proberen vastigheid te krijgen in ons dagelijks leventje. Dat ging niet van zelf altijd. Maar in voor en tegenspoed hebben we mogen zien dat Gods trouw groot is;

Groot is Uw trouw o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
Heb gij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer aan mij betoond.

Ik heb iets moois voor jou:
Na alles wat we hier hebben mee gemaakt en nog meemaken kunnen we toch zeggen; Ja God had hier wat moois liggen voor ons. Want door alle dingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt zijn we zo gevormd tot wat we nu zijn. we hebben stappen gezet en dingen gedaan die we nooit voor ogen dachten, maar die allemaal deel uitmaken van hetgeen God hier voor ons had klaarleggen. Als we terug kijken zijn dingen soms zo wonderlijk verlopen. Dat is geen mensenwerk, maar Gods werk die het doet in ons;


Machtige Heer, grote verlosser,
Iedere dag kneden Uw handen
Mijn leven als klei
Zo vormt U mij naar Uw plan.

Neem Mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:
Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:
Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.


Je hoeft niet alleen op reis te gaan:
Nee dat zeker niet. Dat hebben we wel gezien in de afgelopen jaren. God was aan onze zij in alle tijden die we doormaakten. het mogen weten dat God toch daar is in alles geeft rust in bepaalde situaties. Psalm 139 is voor ons hier dan ook best gaan leven:

Heer U doorgrond en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan.
En u kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer
Die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

Heer U doorgrond en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent.

Want Ik God blijf je trouw:
Wat hebben we dat mogen leren kennen zeg hier in Roemenie. voordat we Nederland met allen die ons lief waren los gingen laten wisten we wel God trouw is. Maar het word soms ook zo makkelijk gezegd. Maar als je mag gaan zien en ervaren dat God echt trouw blijft aan ons in alle situaties die we meemaakten, dan kunnen we alleen maar Hem toezingen met de woorden:

Heer ik prijs Uw naam,
Dank U voor Uw trouw.
Niemand is als U,
Rots waarop ik bouw.
Zo onveranderlijk, machtig bent U,
Volmaakt in Uw heiligheid,
Eeuwig vlammend vuur.

U alleen geef ik eer,
Vredevorst,
Hoogste Heer…
U heb ik lief (4X)

Tot slot:
En ja wat nu??? 7 jaar zijn voorbij gevlogen voor ons hiier. Jaren vol met mooie, boeiende, verdrietige en moeilijke dingen. En nog vullen onze dagen zich met deze dingen. Want het is nog steeds niet altijd makkelijk en zitten we soms nog met heel veel vragen en problemen op bedrijfs, gezins, en hulpverleningsgebied. Maar boven dit alles uit steekt Gods liefde voor ons en onze medemensen hier. Hij houd van ons en van hen. Die liefde willen wij uitdragen naar de medemens toe hier in dorp en omgeving door woord en daad.
Hoe onze toekomst er uit zal gaan zien na deze 7 jaar???? God weet het.
Groot is onze dank naar Hem toe.
Maar ook naar allen die ons in deze 7 jaar zo met woord, daad en gebed heeft bijgestaan. Wij kunnen het namelijk niet alleen hier. Hebben uw hulp zo hard nodig bij alles wat we hier mogen doen. en daarom willen we u blijven vragen om uw steun in woord of daad en of u voor ons werk en gezin hier wil blijven bidden. Dat heeft zoveel kracht.

Samen in de naam van Jezus,
Heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden,samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot Zijn eer.

Heel de weerled moet het weten
Dat God niet veranderd is
En Zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
Omdat Hij er over waakt.
en de Geest doorbreekt de grenzen,
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open,
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
Tís Uw Geest die mij doet zeggen,
Jezus Christus is de Heer.


Hartelijke groeten en Gods zegen en nabijheid toegewenst in al uw levensdagen,

Rene, Clara en Nathan Timmer
Salard,