free web stats
Evangelisatie.

Jezus gaf ons de opdracht om in woord en daad om te zien naar elkaar en Zijn liefde te verspreiden om ons heen.
Dit willen wij doen n.a.v Matheus 25 vers 35 t/m 40. Die opdracht luid. 
 • Zij die honger hebben te eten geven.
 • Zij die dorst hebben te drinken geven.
 • Zij die vreemdeling zijn onderdak geven.
 • Zij die naakt zijn kleding geven.
 • Zij die ziek zijn verzorgen.
 • Zij die gevangen zijn bezoeken.
 • Onze evangelisatie activiteiten zijn:
 
 • Jeugdclub: we hebben 1 keer in de week een tiener avond, de tieners komen graag op deze avond.
 • Kinderclub: 2x per maand op donderdagmiddag. Er wordt een bijbel verhaal verteld en iets creatiefs gedaan.
 • Bidden voor de schoolles met elkaar en voor elkaar en bijbel lezen.
 • Jaarlijkse kerstavond voor de zigeuner bevolking.