Bezoek aan Salard

Maar deze keer hadden we dus een bijzondere lading en wel met medische matrialen. Want de NIEUWE activiteit "THUISZORG" is gestart. Onze schoolmeester Andras heeft er een studie bij gevolgt en heeft in 3 jaar zijn diploma verpleger behaalt.  Al langere tijd zochten we naast het kinderwerk en hulp o.a. aan alleenstaande moeders, meer mogelijkheden om mensen te kunnen berijken waar we iets voor kunnen betekenen.    plan van thuiszorg van Andras is dan ook iets wat we heel graag willen ondersteunen en een warm hart toedragen. Dit betreft zorg voor vooral arme oudere mensen die thuis echt verzorging nodig hebben en dit gewoonweg niet kunnen betalen. En dan wat mij nog meer raakte zijn de eenzame mensen die geen of nauwelijks mensen om zich heen hebben om voor hen te zorgen. Verzorging nodig hebben en eenzaam zijn, dat lijkt me verschrikkelijk. Gelukkig zien we dan ook wel een lieve buurvrouw of bekende met een warm hart die dan langskomt om te helpen met wat eten maken of de boel verschonen of lichamelijke verzorging. Jeany en ik zijn samen met Andras naar een aantal van deze hulpbehoevende mensen geweest. Ik moest vaak mijn tranen in bedwang houden als je zo'n kamertje binnenkomt in armoedig huisje. Heel geduldig ging dan Andras eerst in gesprek met de patient waarna hij teder de verzorging begon van een zere plek of open wond, of aanleggen van een infuus.
IMG_0298c
We zijn geweest bij een vrouwtje die aan zuurstof zat en in haar kleine kamertje haar zelf nog een beetje wist te redden. Daar wat verzorgingsmatriaal zoals proteïne drankjes achter gelaten. Na ziekehuis kon ze nog moeilijk eten verdragen en was dit zeer welkom omdat dit daar nauwelijks en te duur verkrijgbaar is. 'smiddags zijn we nog terug geweest om een rolator te brengen zodat ze nog een beetje buiten kon zijn als het weer wat beter werdt. Heel dankbaar nam ze dit aan. Samen nog gebeden met haar en ze zag uit naar haar hemelse verlosser Jezus. 

Daarna zijn we geweest bij een oudere man die verzorgt werdt door een vrouwtje die tijdelijk spec in huis was komen wonen volgens mij. Deze man was volledig aan bed gekluisterd en geheel afhankelijk van zorg. Hier heeft Andras eerst div verzorgingsmatriaal zoals luiers enz gebracht en de proteïne drankjes waren ook hier zeer welkom. Het mannetje lag daar bleek en mager, en keek ons dankbaar aan voor de hulp en aandacht die we konden geven. Op zeker moment zag ik dat hij zijn handen voude en ze heel langzaam omhoog hief. We hebben samen onze handen om zijn handen gebouwen en met hem gebeden tot onze hemelse Vader.
IMG_0401c
Opnieuw was dit voor ons een emotioneel moment en besefte we hoe eenvoudig je voor iemand iets kan betekenen. Zijn ogen straalde en in je hart voel je dat je samen met hem in gebed bij onze Vader in de hemel was. Ik hoopte dat De Heer hem maar snel thuis zal halen. Volgende dag zijn we weer bij hem geweest en heeft Andras een invuus aangelegt voor de nodige vocht en voeding. wat heb ik een respect gekregen voor die Andras.
Verder zijn we geweest bij een man die ook geheel van verzorging afhankelijk was. Deze man werdt door zijn schoondochter verzorgd en deze man straalde zo dankbaarheid uit. We hebben bij hen ook weer o.a. verband, incontinentie matriaal en de bekende voedingsdrankjes gebracht.  Was heel mooi om te horen van die schoondochter (ik schat rond 60 jaar), die zij dat als haar schoonvader is overleden zij ook wil gaan helpen met samen met Andras. Zij was ook verpleegster geweest zoals ik begreep. Prachtig om te horen dat mensen naar elkaar omzien. Maar met de vrijwillige inzet van deze lieve mensen is er nog geen medisch mariaal om dit goed te kunnen doen. Opnieuw realiseerden wij ons dat de verzamelde medische goederen meer dan welkom zijn.

Daarna nog een bezoek gebracht aan een oudere vrouw in een eenvoudig huisje, die op een soort bank lag tussen allerlei kleden en verzorgd werd aan haar benen met open wonden. Al snel liet ze zien wat er aan de hand was en ik schrok bij het zien van deze grote plekken. Zij woonde met haar zoon van rond de 60 denk ik en een buurvrouw kwam zo begreep ik regelmatig langs om de wonden te verzorgen. Maar voldoende steriel materiaal om de wonden optijd opnieuw te verbinden was erg schaars. Dus Andras had voor deze vrouw een stapeltje nieuw verband mee genomen en dat was hier dan ook weer zeer welkomIMG_0411b IMG_0415b

Ik vroeg aan de zoon, met steeds vertaling door Andras, of zij de bijbel kende. Direct werd de dekens opzij geschoven en ook de kat die aan het voeteneind lag moest opzij, en haalde die man een opgerolde doek zo leek het te voorschijn, waar een bijbel in bleek te zitten. Deze doeken werden om de bijbel gewonden om alles nog zo goed mogelijk bijelkaar te houden. Ik moest denken aan al de bijbels die wij thuis in huis hebben vanwege de vele vertalingen en het maakte me verlegen om dit zo gekoesterde levensboek hier in die doeken te zien
Na verzorging van haar wonden vroeg ik haar of ik voor haar mocht bidden. De zoon maakte dat met gebaren aan haar duidelijk want ze was geheel doof zo begreep ik. direct stak ze haar handen uit en ik sloot deze in mijn handen en we gingen bidden. Wat was deze vrouw vol van haar Heer, ik had nauwelijks een paar woorden gezegd of ze kwam met één lange stroom van woorden en tranen op gang. Samen baden we van alles wat op dat moment in onze geest opkwam en dat was zo bijzonder. Ik weet niet meer hoe lang dit duurde maar het was zo intens, dat ik dit niet snel zal vergeten.  
Zo hadden we dan deze week een aantal van Andras "nieuwe patienten" bezocht en we konden eigenlijk alleen maar stil en dankbaar zijn voor hetgeen op gang is gekomen in dit "omzien naar de zwakke". Heel veel keer heb ik aan het bijbelstuk uit Matt 25:40 gedacht waar staat, "toen u dit voor één van mijn minste broeders/zusters heb gedaan, heeft u het voor Mij gedaan" 
 
Ook wil ik hierbij schrijven dat al deze medische verzorgings matrialen waren ingezameld door onze vriendin met een heel groot hart voor de zwakste, Maria Roelofsen uit Capelle. Wij voelde ons zeer bevoorrecht om hier te mogen uitdelen wat Maria verzameld had. Alles was meer dan welkom!!  Maria nogmaals heel hartelijk dank!!!

IMG_9748 IMG_0260g
Dit is een stukje van de Goudsite.
Geschreven door Henk.