Op de valreep van 2010 Kerstavond in het Kamavtut huis.

Dit jaar hadden we weer een kerstavond in het Kamav tuthuis. Met de
kinderen van het huiswerkproject en verschillende jeugd van de
jeugdclub hadden we verschillende toneelstukjes ingestudeerd.
kerstavond in het kamav tut huis.

Dit jaar hadden we weer een kerstavond in het Kamav tuthuis. Met de
kinderen van het huiswerkproject en verschillende jeugd van de
jeugdclub hadden we verschillende toneelstukjes ingestudeerd.
Tenminste dat wil zeggen; Abi en Inci zijn daar het meeste druk mee
geweest om alles zo veel mogelijk soepel mogelijk te laten verlopen
qua tekst en rolverdeling en hebben verschillende keren met de kids
geoefend.. de rest van het team was weer met andere dingen bezig met
decor en dingen maken, zaal versieren, sandwiches maken e.d.Ook was
het leuk dat we nu een vrouw in het team hebben die kan naaien, want
Ica heeft de jurk voor Jezus gemaakt van de lappen stof die wij weer
op de markt hadden gezien. zo krijgen we steeds meer talenten in het
team. leuk om te zien zo. met elkaar mochten we bezig zijn rond het
Kerstfeest. Het feest van Jezus geboorte. we wilden het weer zo simpel
mogelijk laten zien aan de mensen. en ja wat spreekt vaak toch meer
dan voorbeelden en toneelstukjes om daarin uit te beelden wat het
kerstfeest inhoud. en dat hebben we samen met de kinderen mogen laten
zien. het was een hele mooie avond. Als muziekbegeleiding waren er 3
vrienden van domien en inci uit de band van de  Hongaarse
overwinningskerk uit Oradea. we hadden eigenlijk zowat geen tijd om
met elkaar te oefenen, maar het liep z mooi allemaal.
we zongen geregeld wat liederen samen en tussen de liederen door
lieten we de toneelstukjes zien.
en de 3 vrienden gaven ook in deze tijd hun persoonlijke getuigenis.
mensen werden aangeraakt, er was heel veel Godsliefde voelbaar vanuit
deze mensen voor de mensen in de zaal.mensen voelde dat. en zeiden dat
ook na afloop. vele hadden dit niet meegemaakt dat hongaren zoveel
liefde uitte naar zigeuners toe, en waren verrast. Maar belangrijker
was toch nog dat de mensen en kinderen die er waren ook Gods liefde
mochten zien in het kerstkind. dat hebben we door verschillende dingen
laten zien.

Het was ook heel fijn om de kinderen zo bezig te zien in hun rol en ze deden
alles zo vol overgave. de kinderen die soms niet in een stukje
optraden konden meedoen met verschillende kerstliedjes zingen  en dat
was ook zo mooi om te zien. het team, maar ook alle kinderen en jeugd
van klein tot groot willen we dan ook heel erg bedanken voor de grote
inzet waardoor dit alles zo mooi mogelijk was. en natuurlijk gaat onze
dank uit aan God die ons allen de kracht gaf  om tussen alle andere
vaak emotionele afscheidsmomenten met het team e.d dit te mogen doen
voor de kinderen en de mensen van het zigeunerdorp. want dat is juist
toch zo mooi om te zien. de meeste ouders gaan echt niet naar een
kerstuitvoering op school als hun kind iets moet doen, maar hier mogen
we toch zien dat ze wel komen in het Kamav tut huis als hun kind wat
doet. voor beide partijen zo goed. want de kinderen groeien zo als ze
zien dat hun vader en moeder er toch zijn, maar ook de ouders zien dat
hun kind echt wat kan bereiken.vooral het dramastuk dat de jeugd deed was iets totaal nieuws voor
velen. Inci heeft eerst van te voren aan de mensen uitgelegd waar het
over ging en wat de betekenis was van dit dramastuk, en pas daarna
werd het opgevoerd. Men was best zenuwachtig, want dit was best iets
nieuws voor de mensen en zouden ze het oppakken??? Nou vanaf dat het
begon tot het einde was het muisstil. want vele herkende zich er zo
in. de strekking van het stuk is; dat God het goede voor ons klaar
heeft liggen . Hij wil met je zijn, dingen alten zien en
aanreiken....maar o dan komt de duivel en die probeert je te verleiden
waarin we vaak meegaan. door vrienden die je meetrekken de wereld in,
door geld, door kleding, door alcohol, satan zelf die je kapot wil
hebben e.d. Maar dat als er dat keerpunt toch weer mag komen dat Jezus
dan voor jou wil gaan staan, want Hij heeft alles volbracht voor ons.
Hij is sterker dan satan. maar Hij wil dat wij bewust kiezen voor Hem.
het was echt heel mooi om te zien dat jongelui uit het zigeunerdorp nu
zoiets doen. In het begin was het voor henzelf ook wennen,  een dove
jongen wilde eerst niet toen we hem vroegen om mee te doen. maar
toch...bij de volgende oefening was hij er toch omdat hij zich bedacht
had. en wat deed hij het goed. heerlijk om te zien.En tot slot even wat ontspannen met een boterham en drinken.We wensen u een Goed uiteinde en een gezegend 2011 toe.

ps volgende week hoop ik nog een stukje op de site te zetten van het uitdelen van de kerst pakketen